Analisis de Mazos Pokemon: Seismitoad/ Puzzle of Time